Teleplayís T&Cís for all adults and dating IVR lines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

           We hope you will enjoy our system experience!

 


Imigomo nemibandela(T&C) yolayini be-IVR babobonke abantu abadala kanye nemikhakha yabezithandani ye-Teleplay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

           Siyethemba uzoluthokozela uhlelo lwethu!